SEBEOBRANA & SD SYSTEM

Sebeobrana je přirozená vlastnost kteréhokoli živočišného druhu, je to činnost vedoucí k odvrácení fyzického útoku a ochraně před ním. Nejedná se o sport, přesto je vhodná pro všechny věkové kategorie. Základním kamenem je výuka neverbální sebeobrany, je to soubor opatření vedoucích ke snížení rizika krizové situace a napadení. Záměrem výuky je vytvořit instinktivní návyky cvičence a naučit ho zvládat konfliktní a sebeobranné situace. Samostatnou formou výuky je sebeobrana žen, které jsou oběťmi různého druhu násilí, a to se podstatně liší od útoků vedených proti mužům.

 

Bojový systém, vytvořený na základě znalostí instinktivního a reflexního chování, vedoucího k odvrácení fyzického útoku a ochraně před ním. Při cvičení je kladen důraz na technický rozvoj a psychický vývoj cvičence. Systém využívá zkušenosti z reálných životních situací a díky spolupráci s mistry různých odvětví tradičního i moderního boje se neustále vyvíjí.

KONTAKT

 

Jutsu Bohemia

+420 739 181 881 / info@jutsu.cz

 

Soukromé hodiny individuálně po dohodě

 

graph.fa • copyrights 2016-19 • all rights reserved